53046 - Η νηστεία

Ν. Λυγερός

Η νηστεία
του Χριστού
είναι
η μόνη
γνήσια
όλες
οι άλλες
ανήκουν
στις κοινωνίες
και στις θρησκείες
και δεν έχουν
βέβαια
την ίδια
αξία
με τη θυσία
και το έργο
που έκανε.