53049 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
δεν έχει
ανάγκη
από κανένα
για να αντιμετωπίσει
και μάλιστα
ορθολογικά
τον Διάβολο
μέσω
της γραφής
αφού
είναι γνώστης
και ξέρει
ποιο είναι
το πρέπον
της πίστης.