53050 - Δεν είναι

Ν. Λυγερός

Δεν είναι
ριζοσπάστης
αλλά
συνεχιστής
της παράδοσης
αφού
ακόμα
και η καινοτομία
βασίζεται
πάνω
στα θεμέλια
μίας πίστης
που είναι
διαχρονική
και βέβαια
αιωνόβια.