53051 - Είναι γνώστης

Ν. Λυγερός

Είναι γνώστης
της Βίβλου
και χάρη
σε αυτό
αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά
τις προκλήσεις
του διαβόλου
έτσι
συνεχίζεται
η παράδοση
της πίστης
στο βιβλίο
που ξεπερνά
την άγνοια
αλλά
και τα ύπουλα
της ρητορικής.