53053 - Απαντά

Ν. Λυγερός

Απαντά
στις προκλήσεις
του διαβόλου
με τον ίδιο τρόπο
που απαντά
στις ύπουλες
ερωτήσεις
των Φαρισαίων
και των Γραμματέων
δηλαδή
με κλειστές
απαντήσεις
που δεν αφήνουν
κανένα περιθώριο
συνέχειας
του διαλόγου
επειδή
δεν πρόκειται
εκείνη τη στιγμή
για Διδασκαλία.