53054 - Οι απαντήσεις

Ν. Λυγερός

Οι απαντήσεις
είναι προφορικές
αλλά πάντα
αναφέρονται
σε γραπτό
λόγο
για να υπάρχει
και η συνέχεια
της επιρροής
του ιερού
κειμένου
που κουβαλά
μέσα του
από την αρχή
της ζωής του
λόγω
ετοιμότητας.