53055 - Ο Ιησούς

Ν. Λυγερός

Ο Ιησούς
ξέρει να βάζει
στη θέση του
τον διάβολο
γιατί
ξέρει
ότι δεν έχει
μεγάλη
αξία
ούτε
επιρροή
πάνω του
αφού
η ουσία
προέρχεται
από τον Θεό.