53056 - Οι άγγελοι

Ν. Λυγερός

Οι άγγελοι
έρχονται
να υπηρετήσουν
τον Χριστό
αφού
νίκησε τον διάβολο
και μάλιστα
τρεις φορές
όπως το ήθελε
και η παράδοση
διότι
νίκησε
μόνος του
χωρίς
βοήθεια.