53058 - Ο Μεσσίας νικά

Ν. Λυγερός

Ο Μεσσίας νικά
ακόμα
και τον διάβολο
που φαίνεται
ανίκανος
να σταματήσει
το φως
της πίστης
που ξεχειλίζει
πάνω
στο πνεύμα
των ανθρώπων.
Παραμένει
ακίνητος
όπου
και να τον πηγαίνει
ο διάβολος
γιατί έχει
ήδη
την αποστολή του.