53059 - Ο ακτήμων

Ν. Λυγερός

Ο ακτήμων
είναι
ο μόνος
που ακολουθεί
πιστά
τη θέληση
του Θεού.
Αυτό
είναι
το παράδειγμα
που δίνει
ο Χριστός
όταν δεν δέχεται
τα πλούτη
του διαβόλου.