53060 - Επειδή

Ν. Λυγερός

Επειδή
η Γαλιλαία
δεν ελέγχεται
όπως η Ιουδαία
ο Χριστός
ξεκινά
την αντεπίθεσή Του
από εκεί
μετά
τη σύλληψη
του Αγίου Ιωάννη
και η Καπερναούμ
θα είναι
η βάση Του
για τις αποστολές.