53061 - Η Καπερναούμ

Ν. Λυγερός

Η Καπερναούμ
είναι
παραθαλάσσιο
χωριό. 
Εκεί
βρίσκεται
η οικία
του Πέτρου.
Αλλά παρόλο
που είναι
στο επίκεντρο
οι ντόπιοι
δεν ακούν
τον Λόγο
του Χριστού.