53064 - Η θάλασσα της Γαλιλαίας

Ν. Λυγερός

Η θάλασσα της Γαλιλαίας
ήταν γνωστή
και ως λίμνη
Γεννησαρέτ
ενώ πήρε
το όνομα
της Τιβεριάδας
μόνο μετά
τη δημιουργία
της πόλης
γι’ αυτό
στη Βίβλο
δες
τη θάλασσα
και μόνο.