53075 - Περί ανθρώπινης αλήθειας

Ν. Λυγερός

« Comme elle, il avait ce sens aristocratique de l’égalité avec tout ce qui vit »

Boris Pasternak

Μέσα στο κείμενο βλέπεις ενδείξεις
που οι περισσότεροι δεν προσέχουν.
Αλλά τώρα διαβάζεις και τα παλιά.

« Le soleil brûlait les récoltes à demi moissonnées comme des nuques de forçats rasées jusqu’à mi-hauteur. »

Boris Pasternak

Έτσι ανακαλύπτεις μια ομορφιά
που ήταν καταδικαστέα
την εποχή της κόκκινης βαρβαρότητας
και συνειδητοποιείς
πόσο αδικήθηκε
αυτός που τελικά
μετά από δεκαετίες
δικαιώθηκε
από την μνημοσύνη
της Ανθρωπότητας.