53087 - Τα αρώματα

Ν. Λυγερός

Τα αρώματα
που είχαν
καρφωθεί
λόγω
της ζέστης
πάνω
στα λουλούδια
άλλαζαν
τη γεύση
της ζωής
που ήθελε
να ζήσει
ελεύθερη
αλλά
έβλεπε
τον κίνδυνο
της κόκκινης
βαρβαρότητας
να έρχεται
ήδη
το 1903.