53088 - Αρχίσαμε

Ν. Λυγερός

Αρχίσαμε
να μελετάμε
κάθε
λεπτομέρεια
για να βρούμε
τις κρυφές
έννοιες
που άλλοι
είχαν
ξεχάσει
επειδή
δεν διάβαζαν
πια
την ουσία
του έργου
μα θεωρούσαν
ότι η καθημερινότητα
επαρκούσε
για τη ζωή
αλλά
μάταια.