53098 - Στη Γαλλία

Ν. Λυγερός

Στη Γαλλία
η μάσκα
θα είναι
υποχρεωτική
στους δημόσιους
χώρους
που είναι
κλειστοί
γιατί
είδαμε
τι γίνεται
σε αυτούς
τους χώρους
όταν δεν προσέχει
ο πληθυσμός
τον εαυτό του.