53099 - Από τώρα

Ν. Λυγερός

Από τώρα
βλέπουμε
στίγματα
που δείχνουν
ότι εύκολα
μπορούμε
να έχουμε
την αρχή
του δεύτερου
κύματος
διότι
πολλοί
δεν προσέχουν
και δεν τηρούν
τα μέτρα.