53101 - Μελετώντας

Ν. Λυγερός

Μελετώντας
τους παρόντες
που υπέγραψαν
την Συνθήκη Σεβρών
βλέπεις
κομμάτια
της ιστορίας
που συμμετέχουν
ενεργά
σε ένα γεγονός
που δεν ξεχάσαμε
παρόλο
που το ήθελε
η βαρβαρότητα
από την αρχή
της αδικίας.