53102 - Η γλυπτική

Ν. Λυγερός

Η γλυπτική
είναι
το ίδιο
ζωντανή
όταν γίνεται
ανθρώπινη
αφού
κάθε
κίνηση
που καταγράφει
είναι και αυτή
ένα κομμάτι
μνήμη
που έχει
αποτυπωθεί
στην Ανθρωπότητα.