53103 - Όμορφα χάδια

Ν. Λυγερός

Όμορφα χάδια
αφήνουν
τα ίχνη τους
πάνω
στο σώμα
χάρη
στην γλυπτική
που δεν ξεχνά
καμία
λεπτομέρεια
αφού
ξέρει
ότι είναι
μέλος
της ίδιας
της ουσίας.