53104 - Η τριβή

Ν. Λυγερός

Η τριβή
πολλαπλασιάζει
τις αισθήσεις
γιατί λειτουργεί
καταλυτικά
για τις αισθήσεις
που έρχονται
από τα βάθη
του σώματος
για να φτάσει
στα όρια
του πνεύματος
της αναζήτησης
που θέλει
να πιει
το βάθος.