53109 - Όταν το κεμαλικό μοντέλο

Ν. Λυγερός

Όταν το κεμαλικό μοντέλο
φτάνει στα όρια του
λόγω μη αποδοχής
τότε εμφανίζεται
όλο και πιο δυναμικά
το νέο οθωμανικό
σύστημα
που βασίζεται
σε ψευδαισθήσεις
ενός παρελθόντος
που ήδη απέδειξε
ότι δεν μπορεί
ν’ αντέξει
τις εσωτερικές
πιέσεις.