53111 - Για να κρατηθεί

Ν. Λυγερός

Για να κρατηθεί
ο Erdogan
πρέπει
να είναι
όλο και πιο ακραίος
αλλά κατά βάθος
τίποτα δεν είναι
καινούργιο
για αυτόν
αφού από την αρχή
ήταν ισλαμιστής
κι όχι απλώς
μουσουλμάνος
αφού ήδη
από τη δεκαετία
του εβδομήντα
ήταν στο MSP.