53113 - Όταν πήγε

Ν. Λυγερός

Όταν πήγε
φυλακή το 1998
επειδή
διάβασε
ένα ποίημα
εθνικιστικό
όπου έλεγε
ότι οι μιναρέδες
ήταν μπαγιονέτες
οι τρούλλοι
κράνη
τα τζαμιά
στρατόπεδο
και οι πιστοί
φαντάροι,
ήταν
γιατί
δεν το πίστευε;