53123 - Σε επηρέασαν

Ν. Λυγερός

Σε επηρέασαν
ο Caravaggio,
κι ο Géricault
στον ρεαλισμό σου
αλλά κατάφερες
γρήγορα
να βάλεις
και το δικό σου
ύφος
έτσι
η Ανθρωπότητα
είδε
την προστιθέμενη
αξία
που αποτέλεσε
το έργο σου.