53124 - Δεν δίδαξες

Ν. Λυγερός

Δεν δίδαξες
την τέχνη σου
γιατί δεν πίστευες
ότι διδάσκεται
από μία σχολή
έτσι άφησες
το δικό σου
στίγμα
χωρίς
να δώσεις
σημασία
στο ανούσιο
της κοινωνίας
που τελικά
το χάσαμε.