53125 - Η γυμνή γυναίκα

Ν. Λυγερός

Η γυμνή γυναίκα
ξεπέρασε
τα όρια
της κοινωνίας
και την κλοπή
του κόκκινου
στρατού
για να ανήκει
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
χάρη
στη νέα
ερμηνεία
ενός κλασικού
θέματος.