53129 - Ο πίνακας

Ν. Λυγερός

Ο πίνακας
που χάθηκε
το 1945
λόγω
βομβαρδισμού
στη Γερμανία
ήταν
αφιερωμένος
στους ανθρώπους
που έσπαζαν
τις πέτρες
και τώρα
έχουμε
μόνο
ένα αντίγραφο
που δείχνει
πόσο ευάλωτα
είναι τα έργα
τέχνης.