53130 - Το μπάνιο

Ν. Λυγερός

Το μπάνιο
μπορεί
να προκάλεσε
τις αντιδράσεις
της τότε
κοινωνίας
αλλά
εδώ
ήδη
έδειχνες
την ομορφιά
τα αλήθειας
όταν
δεν κρύβεται
πίσω
από κανόνες
αλλά
υποστήριξες
τη ζωή.