53131 - Η βελανιδιά

Ν. Λυγερός

Η βελανιδιά
ανήκει
στο μύθο
της Γαλλίας
κι εσύ
ζωγράφισες
το μεγαλείο
που ξεπέρασε
κατά πολύ
το μέγεθος
του πίνακα
που επέλεξες
για να δείξεις
την ουσία
σε όλους
χωρίς
εξαίρεση.