53134 - Ποτέ δεν είπες

Ν. Λυγερός

Ποτέ δεν είπες
ψέματα 
μέσω
του έργου σου
γιατί
ήθελες
η τέχνη σου
να λέει
πάντα
την αλήθεια
ακόμα
κι αν αυτή
ξεπερνούσε
όλα
τα όρια
της κοινωνίας
της λήθης.