53137 - Στο κύμα

Ν. Λυγερός

Στο κύμα
έδειξες
ελεύθερη
τη γυναίκα
που δεν κρύβεται
γιατί
θέλει
να νιώσει
τη φύση
χωρίς
κανένα
εμπόδιο
αφού
ζει
εντός
της Ανθρωπότητας.