53138 - Αν πιάσεις

Ν. Λυγερός

Αν πιάσεις
την κιθάρα σου
και παίξεις
ένα ρυθμό
παραδοσιακό
το φέρνεις
πίσω
ένα κομμάτι
παράδοσης
που θα είχε
χάσει
χωρίς
την παρέμβασή σου
και γι’ αυτό
έχει σημασία
για μας.