53141 - Η φιλία

Ν. Λυγερός

Η φιλία
των οργάνων
φαινόταν
από την αρμονία
των ήχων τους
έτσι
έβλεπαν
πως το έργο
δημιουργούσε
τα όντα
και πως
αυτά
ανήκαν
στην ιστορία
της μουσικής
και της Ανθρωπότητας.