53142 - Δεν ήταν μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν μόνο
πίνακες
που εξετάζαμε
στο μουσείο
του Orsay
αλλά
κομμάτια
ιστορίας
που είχαν
κρατήσει
στη μνήμη μας
οι ζωγράφοι
του παρελθόντος
για να μη χαθούν
οι εικόνες
του χρόνου.