53151 - Τα σημεία

Ν. Λυγερός

Τα σημεία
που βάλαμε
στην παρτιτούρα
είναι
μικρές
αναφορές
στην εποχή
του Vivaldi
σε τεχνικό
επίπεδο
αλλά
ταυτόχρονα
μιλούν
για εκείνο
το καλοκαίρι
που έζησες
στην αρχή
του Доктор
Живаго.