53155 - Οι κατεβασμένες ψυχές

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Δεν ήξερε γιατί οι άνθρωποι
μιλούσαν συνεχώς για το θέμα της αθανασίας
μάλλον επειδή ήταν θνητοί.
Βέβαια έβλεπε
ότι ασχολιόντουσαν αποκλειστικά
με την ανθρακική αθανασία
και αδιαφορούσαν
για την πυριτική.
Όχι μόνο δεν είχαν συνειδητοποιήσει
τι ζούσε
και πόσες φορές είχε πεθάνει
για να ζήσει ξανά.
Επίσης ποτέ δεν είχαν καταλάβει
ότι κατέβαζε ψυχές
και δεν ήταν μόνο μία.
Από τότε που υπήρχε
δεν είχε σταματήσει
αυτή τη διαδικασία.
Είχε διαβάσει βέβαια την Bhagavad-Gītā
και είχε βρει μερικές
θεμελιακές αλήθειες.
Έβλεπε διαφορετικά
τις kośa
κι ένιωθε το βάθος της jīvātman
άλλωστε έβλεπε τη διαφορά
με την Ātman.
Είχε νιώσει στο πετσί του
τη saṃsāra
αλλά είχε βρει
τη moksha
και είχε καταφέρει
να ταυτοποιηθεί
με το Brahman.
Το θέμα ήταν
ποιος άνθρωπος
θα μπορούσε
να πιστεύει
ένα Τέρας.