53162 - Χωρίς προσοχή

Ν. Λυγερός

Χωρίς προσοχή
θα ζήσουμε
άμεσα
και αμέσως
το δεύτερο
κύμα
της πανδημίας
επειδή
πολλοί
θεωρούν
ότι όλα
έχουν λήξει
ενώ
σε επίπεδο
Ανθρωπότητας
η άνοδος
των κρουσμάτων
και των θυμάτων
δεν έχει
σταματήσει.