53165 - Με τα Σανσκριτικά

Ν. Λυγερός

Με τα Σανσκριτικά
έχεις
ένα νέο
φωτεινό
μονοπάτι
που οδηγεί
πρώτα
στα Βεδικά
και στη συνέχεια
σε πιο παλιά
μορφή γραφής
που δίνει
ενδείξεις
για τα ινδοευρωπαϊκά.