53170 - Έχεις καταλάβει

Ν. Λυγερός

Έχεις καταλάβει
τώρα
με τρόπο
χειροπιαστό
ότι η πλειοψηφία
των ανθρώπων
που καταδίκασαν
το βιβλίο
Доктор Живаго
δεν το είχαν
διαβάσει καν
και απλώς
ακολούθησαν
τυφλά
την κομμουνιστική
προπαγάνδα.