53171 - Όταν βλέπει

Ν. Λυγερός

Όταν βλέπει
ο μικρός άνθρωπος
μάθημα
κιθάρας
και ζητά
μάθημα
χρωμάτων
θέλει
να πει
ότι κατάφερες
να τον βοηθήσεις
έμπρακτα
για να εξελιχθεί
και να δει
τον κόσμο
εντελώς
διαφορετικά.