53174 - Με την πανδημία

Ν. Λυγερός

Με την πανδημία
βλέπεις
ξεκάθαρα
ότι ο κόσμος
είναι μόνο
μία γειτονιά
που πρέπει
να προσέχεις
γιατί
δεν έχουμε
άλλη
για να ζήσουμε
και γι’ αυτό
πρέπει
να αγωνιστούμε.