53178 - Όταν η αδικία

Ν. Λυγερός

Όταν η αδικία
είναι εσκεμμένη
δεν είναι
μόνο
αδικία
αλλά
βαρβαρότητα
γιατί θέλεις
να εξοντώσεις
τον άλλον
θέλεις
να μην υπάρχει
καν
για να μη λερώνει
με τη σκέψη του
την ιδεολογία
που αναζητά
τον αφανισμό
της ελευθερίας.