53188 - Δεν πρόλαβε

Ν. Λυγερός

Δεν πρόλαβε
να μιλήσει
και να πει
αυτό
που ήθελε
πριν
πεθάνει
αλλά
ο μικρός
άνθρωπος
είχε
κρατήσει
το τελευταίο του
δώρο
στα χέρια.