53190 - Το μπάνιο

Ν. Λυγερός

Το μπάνιο
με τα νούφαρα
καρφώθηκε
στο μυαλό σου
κι έτσι
ξεπέρασες
το εμπόδιο
των εξισώσεων
δευτέρου
βαθμού
που είχαν
έρθει
για να βάλουν
ξανά
στη θέση τους
τα πράγματα.