53206 - Γιατί δεν μιλάμε

Ν. Λυγερός

Γιατί δεν μιλάμε
για το δράμα
της Βραζιλίας;
Είναι μόνο
λόγω
της ακραίας
κυβέρνησης
που παίρνει
λανθασμένες
αποφάσεις;
Έχεις
σκεφτεί
ότι μπορεί
να είναι
απλώς
λόγω
αδιαφορίας.