53210 - Η χήρα

Ν. Λυγερός

Η χήρα
που κατακρίνει
τον νεκρό
δεν είναι
παράδειγμα
ελεημοσύνης
ούτε
ανθρωπιάς
αλλά
έκφρασης
της κοινωνίας
που ακόμα
και άσχετη
κάνει
ότι ξέρει
τα πάντα.