53217 - Η Λιβύη

Ν. Λυγερός

Η Λιβύη
μοιάζει
με αδύναμο
κρίκο
για τον επεκτατισμό
της Τουρκίας
και γι’ αυτό
την πιέζει
αφού θέλει
να υλοποιήσει
το νέο οθωμανικό
πρόγραμμα.
Μάταια όμως
γιατί οι Δυνάμεις
το έχουν αντιληφθεί.