53218 - Ήθελε

Ν. Λυγερός

Ήθελε
η Τουρκία
να κόψει
την επαφή μας
με την Κύπρο
αλλά πάλι
απέτυχε
και δεν μπόρεσε
να εμποδίσει
την συμφωνία
και την κύρωση
του αγωγού
φυσικού
αερίου
όσο κι αν προσπάθησε.